Müşterİ Koordİnasyonu

Musteri

Müşteri Koordinasyonu

Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, müşteri ile firma arasındaki koordinasyonu sağlayarak süreci en verimli şekilde yürütüyoruz.

Tüm süreçte müşteriyi bilgilendirerek, alınan talepler doğrultusunda sürecin tüm aşamalarının takibini, koordinasyonunu ve müşterinin kalite standartlarına uygun sonuçlandırılmasını sağlıyoruz.